FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Styrelsen för år 2020 valdes på höstmötet 2019

Publicerat: 13.11.2019 av Andreas Hindrén. Uppdaterad: 13.11.2019

Den 5 november 2019 på föreningens stadgeenliga höstmöte på Näseuddens sjöräddningsstation valdes styrelsen för år 2020.

Under höstmöte behandlades stadgeenliga ärenden, men även stadgeändringar.

Styrelsen 2020:

Ordförande Andreas Hindrén
Viceordförande Mikael Nylund
Kassör Petra Fagerström
Sekreterare Johan Bäckman
Båtsfogde Mikael Bäckman
Ledamot Daniel Nylund
Ledamot Henning Swiboda
Ledamot Tove Werner

Styrelsen 2019 mandat fortsätter fram till 31.12.2019, varefter styrelsen 2020 tar över från och med 1.1.2020.

Till verksamhetsgranskare för år 2020 återvaldes Stig Nyholm och Peter Fagerström. Till verksamhetsgranskarsuppleant för år 2020 återvaldes Christoffer Gustafsson.

Som annonstidning för år 2020 valdesd tidningen Etelä-Uusimaa.

Styrelsen 2019:

Ordförande Andreas Hindrén
Viceordförande Mikael Bäckman
Kassör Petra Fagerström
Sekreterare Johan Bäckman
Båtsfogde Daniel Nylund
Ledamot Mikael Nylund
Ledamot Henning Swiboda
Ledamot Tove Werner

Invigning och föreningens 50-års jubileum

Publicerat: 29.07.2015 av Andreas Hindrén. Uppdaterad: 30.07.2015

15 augusti 2015 kl.10-14 invigs föreningens nya sjöräddningsstation på Näseudden samt firas föreningens 50-års jubileum.

Design: Pernilla Fyrqvist

Tillställningen börjar lördagen den 15 augusti 2015 på Näseuddens Sjöräddningsstation kl.10.00 med invigning av Raseborgs stadsdirektör Tom Simola. Därefter har alla möjlighet att bekanta sig med den nya sjöräddningsstationen, föreningens båtar samt föreningens verksamhet.

Det finns möjlighet att stöda den frivilliga sjöräddningsverksamheten i Raseborg genom att handla i caféet eller genom att köpa understödsprodukter.

En räddningsflotte kommer att detoneras och finnas till påseende under dagen.

Inget inträde och tillställningen är öppen för alla.

Evenemanget på Facebook

"Checka in" och följ Näseuddens Sjöräddningsstation på Facebook

Publicerat: 29.07.2015 av Andreas Hindrén

Skärmdump: Andreas Hindrén

Har du kommit ihåg att gilla Näseuddens Sjöräddningsstation på Facebook?

Några frågade "varför?" medan andra sa "vad bra!". Näseuddens Sjöräddningsstation finns Facebook av många orsaker, bl.a. för att alla som vill kan följa med hur projektet har framskridit och hur det kommer att utvecklas. En positiv sak med att stationen finns på Facebook, är att man nu även kan "checka in" på stationen via Facebook då man kommer på övning, bekantar sig med stationen under invigningen 15.8.2015 eller vid något annat tillfälle besöker stationen.

Passa på att besöka stationens Facebook sida på fb.com/naseudden, och kolla in bilder från stationen under olika skeden av projektet.

Näseuddens Sjöräddningsstation på Facebook

Uppdateringar och ombyggnad av föreningens webbsidor

Publicerat: 29.07.2015 av Andreas Hindrén

Ett större uppdaterings och ombyggnadsprojekt gällande föreningens webbsidor är påbörjat.

I april 2015 började planeringarna om hur till börjas med föreningens webbsidor och i ett senare skede föreningens marknadsföring kunde förbättras. Webbdesignen konstaterades vara fungerande och användbara, men innehållet och uppdateringsverktygen var föråldrade.

En enkät skickades ut till föreningens medlemmar för att kartlägga medlemmarnas tankar och åsikter om webbsidan. Totalt svarde 10 personer under perioden 5.5-23.7.2015. Från svaren kunde ses behovet av en aktiv uppdatering av innehållet samt mer information och innehåll om verksamheten och föreningen. Föreningen tackar varmt alla som svarat på enkäten.

Ombyggnaden av webbsidorna påbörjades i juni 2015 och de kommer att fortsätta under sommaren och hösten 2015. Under perioden kan förekomma korta avbrott på webbsidan.

Frågor och kommentarer om webbsidorna samt föreningens marknadsföring: Webbplanerare Andreas Hindrén, webmaster@ekenassjoraddare.org

Grundkurs i Ekenäs

Föreningen ordnar även detta år en grundkurs i sjöräddning.

Bild: Andreas Hindrén

Vi börjar med ett par timmars teoridel fredagen den 16.5 i Naturrums auditorium i Stallörsparken. På teoridelen går vi igenom hur sjöräddningen fungerar i Finland, sjösäkerhet och lite allmän sjövett.
Praktikdelen går av stapeln följande dag den 17.5. Praktikdelen pågår hela dagen och där får man lära sig personlig säkerhet då man rör sig i skärgården, sjömanskunskap, grunderna i sjöräddning samt att man få pröva på olika delar av sjöräddningen.

Efter avlagd kurs har man möjlighet att komma med i föreningens räddningsverksamhet.
Kursen är gratis och av kursdeltagaren kräver vi normal fysisk och psykisk hälsa.

Anmälningar till Nylund Mikael, mikael.nylund@ekenassjoraddare.org

Ekenäs sjöräddares grundkurs 2014 på Facebook

Sjöräddningens nya alarmnummer

Från och med 6.2.2014 har sjöräddningen nytt alarmnummer.

Bild: Gränsbevakningen

Det nationella sjöräddnings alarmnumret har bytt 6.2.2014. Det nya alarmnumret är 0294 1000.

Läs mer om sjöräddningens alarmanvisningar

Föreningens webbsida byggs om

Ekenäs sjöräddares webbsida kommer att byggas om vintern 2014 till vintern 2015.

Ett projekt att bygga om föreningens webbsida för att bespara tid och för att kunna skapa ett lättare sätt att informera i mer realtid, har börjat planeras. Som flera besökare säkert märkt har webbsidan inte alltid uppdaterats så ofta som det skulle funnits behov av, men vi hoppas kunna ändra på det i och med den nya webbsidan som just nu planeras.

Tack för ert tålamod.

Vi kan även meddela att föreningen har en egen Facebook sida som hittas på http://facebook.com/ekenassjoraddare.

God Jul och Gott Nytt År!

Tack till alla våra sponsorer, medlemmar, trossen kunder, samarbetspartners och övriga som har hjälpt oss under året.

Styrelsen för år 2014

Nya styrelsen publicerades 17.12.2013 på webbsidan. Styrelsen valdes under föreningens höstmöte på Motel Marine 14.11.2013.

Ordförande Andreas Hindrén
Viceordförande Mikael Nylund
Kassör Heidi Karlson
Sekreterare Erik Sundius
Ledamot Tommy Bergman
Ledamot Henning Swiboda
Ledamot Tove Werner
Båtsfogde Daniel Nylund

Styrelsen för år 2013

Nya styrelsen publicerades 05.02.2013 på webbsidan.

Ordförande Andreas Hindrén
Viceordförande Mikael Nylund
Kassör Heidi Karlson
Sekreterare Erik Sundius
Ledamot Tommy Bergman
Ledamot Henning Swiboda
Ledamot Peik Bäckström
Båtsfogde Daniel Nylund

Samövning med Ingå sjöräddare

Lördagen den 25 augusti 2012 ordnade Ingå sjöräddare övning i närheten Barösund

Bild: Max Weckström

Vi startade ca halv elva på lördags morgonen den 25 augusti med RB Ajx samt dess besättning ut på övning. På schemat stod ytbärgning, men vi hann inte köra mer än 5 minuter innan telefonen ringer. En 12m aluminium båt har gått på grund i närheten av Barösund, Ingå. En förbi passerande har sett olyckan och ringt nödcentralen. Möjligtvis en skadad på plats, patienten i vattnet.

Som all tur är allt detta en övning som Ingå sjöräddare ordnat för oss. Den 12m aluminiumbåten är RB Fagerö.

RB Ajax besättning plockar upp den nödställda från vattnet och påbörjar omedelbart första hjälp, med hjälp av bl.a. vaccummadrass och nackstöd. Efter att patienten var redo för transport avbröts den biten av övningen och bogserings biten började. Vi tog RB Fagerö på sidobogsering till RB Ajax.

Dagen var lyckad och givande. Ekenäs tackar för gott sammarbete.

Ekenäs sjöräddare i beredskap

Dejourering, övningar och läger på programmet i sommar

Båda båtarna har sjösatts och satts i beredskap inför denna säsong. Förutom den vanliga dejoureringen strävar föreningen efter att hinna hålla utbildning, övningar och patrulleringar.

Föreningens ungdomsavdelning har upprättshållits sen förra sommaren till största del av Henning Swiboda med övningar i klubblokalen och med RB Interpersona Rescue. Orsaken till varför webbsidan varit en längre tid ouppdaterad och varför Henning inte haft med Andreas Hindrén som ungdomsledare på övningar är för att Andreas H. tjästgjort sin militärtjänstgöring i Nylands brigad och i Pansio, Åbo.

Lördagen den 21 april 2012 deltog föreningens ungdomsavdelning med Max Söderholm, Viktor Sundblom, Jon Walls och Robin Laine i en gemensam övning med ungdomar och ungdomsledare från hela landet i Meriturva i Lojo. Andreas Hindrén, Sanna Eklund och Max Weckström (Ingå) deltog som utbildare från Ekenäs.

I sommar kommer lika som tidigare år ordnas sjöräddnings ungdomsläger på Sjöräddningssällskapets skolningscenter på Bågaskär. I år ordnas 2 läger i vilket det andra lägret (söndag 8.7.2012 till fredag 13.7.2012) deltar Max Söderholm och Jon Walls från ungdomsavdelningen och Andreas Hindrén som utbildare.

Skolningsansvariga Andreas Hindrén vill passa på att påminna om de breda utbudet kurser som sällskapet erbjuder medlemmar. Om ni är intresserade av kurserna och kanske till och med att delta i dem, tveka inte att ta kontakt t.ex. per e-post: andreas.hindren@ekenassjoraddare.org.

Grundkurs ordnades

Den så gott som varje årliga grundkursen ordnades i år 31.5.2012 och 2.6.2012

Lika som ifjol ordnade Ekenäs sjöräddare en grundkurs för att rekrytera nya besättningsmedlemmar. I år deltog 6 stycken intresserade män och kvinnor i kursen.

På torsdag kvällen inleddes kursen med teori och presentation av sällskapet, föreningen och verksamheten i föreningens klubblokal "Bryggan" på Bryggerigården. Daniel Nylund, Mikael Nylund, Andreas Hindrén och hjälputbildare Ian Fagerström ledde verksamheten. Efter presentationerna, kaffe och bulla var det dags att bekantgöra sig med båtarna i Södra viken. Halva avdelningen studerade RB Interpersona Rescue med ledning av Daniel Nylund och hjälputbildare Ian Fagerström, medan andra halvan av avdelningen bekantgjorde sig med RB Ajax med Mikael Nylund. Sen bytt kursdeltagarna båt och efter det var klockan redan 21.00 och kursen var för den dagen slut.

Lördag förmiddag och eftermiddag var mer praktisk. Kursdeltagarna fick åka och köra ut i Ekenäs skärgård med båda båtarna. Ca. kl.12 avbröts kursen tillfälligt av ett alarm och kursdeltagarna fick följa med på uppdrag. Då uppdraget var slutfört ca kl.14 var det dags för mat på Skåldö. En snabb bekantskap fick kursdeltagarna också med räddningsdräkterna då de fick prova fara i vattnet med dem i Källviken.

Hela kursens innehåll hann inte gås igenom bl.a. p.g.a. uppdraget, men under de kommande övningarna kommer de ämnena som exempelvis brandbekämpning att tas upp och övas.

Även fast grundkursen för i år är förbi, kan man om man är intresserad av verksamheten, ta modigt kontakt och kom med på övningarna.

På bilden nedan svarar Mikael Nylund på frågor i samband med bekantgörandet av RB Ajax på torsdagskvällen i Södra viken.

Bild: Andreas Hindrén

Styrelsen för år 2012

Nya styrelsen publicerades 13.06.2012 på webbsidan.

Ordförande Daniel Nylund
Viceordförande Mikael Nylund
Kassör Sanna Eklund
Sekreterare Erik Sundius
Ledamot Andreas Hindrén
Ledamot Henning Swiboda
Ledamot Peik Bäckström
Båtsfogde Andreas Sten

RB Interpersona Rescue

Text kommer inom kort...

Interpersona Rescue
Bild: Henning Swiboda

Uppdateringar

Webbsidorna och ekenassjoraddare.org e-post

Webbsidorna och e-post adresserna kommer att uppdateras under perioden 15.03.2011-15.04.2011. Under uppdateringarna kan förekomma störningar eller avbrott som kan påverka såväl webbsidorna som alla e-post adresser med @ekenassjoraddare.org.

Med hopp om förståelse
Webbansvarige Andreas Hindrén
Vid frågor: kontor.ahmedia@gmail.com

Vakövning

Ungdomsavdelningen provade de nya räddningsdräkterna

Verksamheten fick två stycken nya Ursuit räddningsdräkten (båda i storlek S) som sponsorering från Ekenäs Lions klubb. Ungdomsavdelningen har tidigare fått en Ursuit räddningsdräkt i storlek 160. Ungdomarna är nöjda över att de fått egna dräkter som de kan använda och bekvämt jobba i.

Ungdomarna Max Söderholm och Ian Fagerström samt ungdomsledarna Sanna Eklund och Andreas Hindrén övade med räddningsdräkter vid vaken i närheten av Knipan i Ekenäs. Övningens syfte var att ungdomarna skulle få öva hur det känns att gå genom isen och att försöka ta sig upp då man ramlat i. Övningen misslyckades i den mån att isen var för tjock, så vi lyckades inte "braka" genom den. Men i stället testades de nya dräkterna och de konstaterades vara mycket bra.

På bilden nedan är (närmast) Max Söderholm, Ian Fagerström och Sanna Eklund i vaken och övar med de nya dräkterna.

Se bilder från övningen här

Bild: Andreas Hindrén

Ny räddningsdräkt

Ungdomsavdelningen har fått sin första räddningsdräkt

Den nya Ursuit räddningsdräkten (i storlek 160) som ungdomsavdelningen fått är en sponsorering av Ekenäs Lions klubb. Ungdomsavdelningen väntar på ytterligare 2 räddningsdräkter. Dessa junior räddningsdräkter kommer väl till användning då föreningen har junior medlemmar som de vuxnas dräkter är för stora åt. Räddningsdräkterna kommer att användas till vatten- och simövningar.

Max Söderholm visar stålt upp den nya dräkten på bilden nedan.

Bild: Andreas Hindrén

Bilder från sommarens läger

Nu finns bilder från sommarens sjöräddningsläger "Brus / Pärske" på Bågaskär, på webben.

Se bilderna här

Styrelsen för år 2011

Nya styrelsen publicerades 14.01.2011 på webbsidan.

Ordförande Daniel Nylund
Viceordförande Mikael Nylund
Kassör Sanna Eklund
Sekreterare Henning Swiboda
Ledamot Andreas Hindrén
Ledamot Andreas Sten
Ledamot Peik Bäckström
Ledamot Joachim Rosenlöf

Tidning om sjöräddning

Ekenäs gymnasiums modersmåls kurs (MO F16) Praktisk journalistik har skapat i sammarbete med Axxells datanom studeranden en tidning. I tidningen tas sjöräddning upp och Sanna Eklund, Leonora Friman och Daniel Renwall från Ekenäs sjöräddare r.f. intervjuades för tidningen.

Läs mer här (Ekenäs gymnasiums webbsida, direkt länk. På webbsidan kan tidningen läsas i PDF-format.)

Artikeln om sjöräddning skrevs av Andreas Hindrén, bilder av Andreas Hindrén och layout av Nicolas Mannström.

Bild: Screenshot (Andreas Hindrén)

Ekenäs Tiimi kämpade till 20 plats

Bra test av sjöräddningskunskaper

Laget och Sanna Eklund körde/åkte upp till Kuopio under fredags eftermiddagen och kvällen. Övernattningen skedde i Räddningsinstitutets hotell.

Lördagen den 4 september 2010 efter morgonmålet startade de första lagen mot tävlingen, medan de övriga lagen (där i bland, Ekenäs Tiimi) sattes i karantén i Räddningsinstitutets gymnastiksal (bilden är tagen där, med specialtillstånd p.g.a. att inga telefoner fick vara påslagna). Väntan kändes oändlig. Efter lunch åkte laget iväg mot tävlingen.

Lagets hälsotillstånd var inte vad man hoppats. 2/3 lagdeltagare var sjuka. Lagets personliga mål, att komma i mål, klarade de, och en bra kolla av vilka kunskaper som måste övas mer på fick de på samma gång. Helheten är bra. Ekenäs Tiimi kom 20 av 22, en förbättring från i fjol (22 av 22).

Bild: Sanna Eklund

Ekenäs tiimi

Laget till årets tävling

Den 4 september 2010 gäller det för FSRS Ekenäs Sjöräddare r.f. lag Ekenäs tiimi bestoende av (fr.h. på bilden nedan) lagledare Daniel Renwall, Andreas Hindrén och Oscar Ekebom.

Bild: Leonora Friman

Ungdomsläger på Bågaskär

28.06.2010-02.07.2010

Från måndagen den 28.06.2010 till fredagen den 02.08.2010 deltog juniorerna Max Söderholm och Andreas Nordström från Ekenäs sjöräddare r.f. Ungdomsavdelningen i ungdomslägret Brus (Pärske) på Bågaskär. Andreas Hindrén och Sanna Eklund deltog som skolare.

Läs dagboken från lägret

Till Finlands Sjöräddningssällskaps ungdomssidor

Bild: Andreas Hindrén

Årets första uppdrag!

Torsdagen den 27.05.2010 hade FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. sitt första uppdrag för i år. Uppdraget var en bogsering. Trossen.

Bild: Daniel Renwall

Kalender

FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. har en kalender som visar evenemang och övningar.
Kolla in kalendern

Introduktionskurs

Lördagen den 08.05.2010

www.ekenassjoraddare.org/kurs2010

Se bilderna från kursen

Nya layout!

Ekenäs sjöräddare r.f. webbsida förnyad!

Nya layouten på webbsidan ersatte officiellt 03.05.2010 den gamla layouten.