FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Bli medlem, Ansökan

Nu kan Ni enkelt ansöka om medlemskap i FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. genom att fyll i uppgifterna som begärs. Ansökan är indelad i 7 delar. 1.Grunduppgifterna, 2.Tidigare erfarenhet, 3.Medlemstyp, 4.Simkunnighet, 5.Övrigt, 6.Information om var ni blivit intresserade av sjöräddning och 7.Språk.

Om ni har frågor angående medlemskap kan Ni kontakta medlemsansvarige Sanna Eklund

Fält markerade med # är obligatoriska att fylla i.


1. Grunduppgifter
#För- och efternamn:


#E-post:


#Födelseår:


Boningsort:


Mobiltelefon:

Varför vill vi veta detta?
Kontaktuppgifterna använder vi för att kunna kontakta er för mer information eller för att reda ut oklarheter i denna blankett.2. Tidigare erfarenhet:

(Som scouting, FBK, segling, simning,...)


Varför vill vi veta detta?
För att all erfarenhet är positiv, men det man inte kan lär man sig. Så ingen fara!3. Medlemstyp

#Jag vill bli:Aktiv medlem:
Du önskar få delta i verksamheten på övningar, i alarmgruppen och på annat föreningen kan erbjuda.

Stödjande medlem:
Du önskar stöda föreningen ekonomiskt, men har inte själv intresse av att aktivt delta.

Ungdomsmedlem:
Du är 12år eller äldre, men under 18år och vill delta i Ungdomsavdelningen. Då du som ungdomsmedlem fyller 18år får du möjlighet att delta i vuxengruppen och alarmgruppen.

OBS.!
Alla medlemmar oberoende av medlemstyp betalar samma medlemsavgift. Till alarmgruppsmedlem krävs skolning och en bestämd tid av medlemskap, därför blir man inte som ny medlem direkt medlem i alarmgruppen.4. Simkunnig?
  Ja, 200 meter eller mer
  Delvis, mindre än 200 meter
  Nej

Varför vill vi veta detta?
För att säkerheten går alltid först, därför bör vi veta hur simkunnig besättningen är. Detta gäller särskilt ungdomarna.5. Övrigt:6. När blev Ni intresserad av FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.:

Varför vill vi veta detta?
För att i fortsättningen skall veta hur vi skall informera om sjöräddning.7. Språk

Jag vill helst ha info på: