FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Ungdomsavdelningen

Bild: Andreas Hindrén

Historia

Ungdomsavdelningen i FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. startade i januari år 2006.

"Årets sjöräddare Junior"

2020 -
2019 Amanda Silfver
2018 Arwid Flemmich
2017 Anton Kankilampi
2016 Lina Pihlström
2015 Elin Laine
2014 Robin Laine
2013 Micke Lindholm
2012 Max Söderholm
2011 -
2010 Jon Walls
2009 Daniel Renwall
2008 Oscar Ekebom
2007 Leonora Friman
2006 Andreas Hindrén

Ungdomsledare och ungdomshjälpledare i FSRS Ekenäs sjöräddare r.f. genom tiden (också nuvarande)

Karl Fagerstedt
Malin Bollström
Johan Bäckman
Mikael Bäckman
Ian Fagerström
Micke Lindholm
Jon Walls
Tove Werner
Robin Hjerpe
Henning Swiboda
Andreas Hindrén
Sanna Eklund
Peik Bäckström
Joachim Weintraub
Mats Thurén
Christian Nordberg
Patricia Johansson