FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Ungdomsavdelningen

Bild: Andreas Hindrén

Kontakta oss

Om du har frågor om ungdomsverksamheten så ta gärna kontakt med oss.

Ansvarig ungdomsledare

Namn: Tove Werner
Telefonnummer: -
E-post: tove.werner(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Ungdomsledare

Namn: Andreas Hindrén
Telefonnummer: 050-463 4016
E-post: andreas.hindren(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Ungdomsledare

Namn: Mikael Bäckman
Telefonnummer: -
E-post: mikael.backman(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Ungdomsledare

Namn: Jon Walls
Telefonnummer: -
E-post: jon.walls(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Ungdomsledare

Namn: Johan Bäckman
Telefonnummer: -
E-post: johan.backman(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Ungdomsledare

Namn: Malin Bollström
Telefonnummer: -
E-post: malin.bollstrom(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Ungdomsledare

Namn: Ian Fagerström
Telefonnummer: -
E-post: ian.fagerstrom(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

 

 

 

Byt ut (ät) mot @ i alla e-post adresser.