FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Bild: Micha Fager

FSRS Ekenäs Sjöräddare r.f. är en sjöräddningsförening med verksamhet främst i Raseborg.

Alla i föreningen är frivilliga. Detta innebär att såväl utbildningen och förebyggande verksamheten samt den operativa verksamheten bedrivs på frivilliga krafter som helt är bereoende av medlemmsavgifter och understöd av privat personer, företag samt stiftelser.


Bild: Andreas Hindrén

Föreningens ändamål är bl.a.

  • att aktivt utföra sjöräddningsarbete inom sitt verksamhetsområde i samarbete med myndigheter och övriga aktörer.
  • att befordra intresse för och förkovra kunskap i sjöräddning.
  • att stöda övriga föreningar i deras arbete för sjösäkerheten.
Man kan kort säga,
  • att verka för att faror, och skador inte uppstår för sjöfarare.
  • Men om sådana uppstått
  • att minimera följderna då skada inträffat.

Följs föreningen på Facebook

Följs Näseuddens Sjöräddningsstation på Facebook