FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Kontaktuppgifter

Bild: Maija Saarimaa
Webbsida: www.ekenassjoraddare.org
E-post: info(ät)ekenassjoraddare.org
Telefonnummer (dejourtelefon, vid uppdrag): 0400-80 5400, vid icke-akuta ärenden, vänligen kontakta styrelseordförande.
Postadress: Ekenäs sjöräddare r.f.
Norra strandgatan 19
10600 Ekenäs
Besöksadress: Näseuddens Sjöräddningsstation, Näseudden, Ekenäs. (Se kartan nedan)
Föreningens lokal: Näseuddens Sjöräddningsstation, Näseudden, Ekenäs. (Se kartan nedan)

 

Styrelsen 2021

Ordförande

Namn: Tove Werner
E-post: tove.werner(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Informationsansvarig
Ungdomsledare

 

 

Viceordförande

Namn: Mikael Nylund
E-post: mikael.nylund(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Stationsansvarig

 

 

Kassör

Namn: Petra Fagerström
E-post: petra.fagerstrom(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: -

 

 

Sekreterare

Namn: Johan Bäckman
E-post: johan.backman(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Ungdomsledare
Material- och inventeringsansvarig

 

 

Båtsfogde

Namn: Mikael Bäckman
E-post: mikael.backman(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Båtsfogde för RB Interpersona Rescue
Utbildningsansvarig
Ungdomsansvarig

 

 

Ledamot

Namn: Andreas Hindrén
E-post: andreas.hindren(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Medlemssekreterare
Ungdomsledare
Webb- och e-postansvarig
Marknadsföringsansvarig

 

 

Ledamot

Namn: Henning Swiboda
E-post: henning.swiboda(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Beredskapsansvarig
Dejoureringsansvarig

 

 

Ledamot

Namn: Daniel Nylund
E-post: daniel.nylund(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: -

 

 

Suppleant

Namn: Malin Bollström
E-post: malin.bollstrom(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: Säkerhetsansvarig

 

 

Suppleant

Namn: Daniel Strandell
E-post: daniel.strandell(ät)ekenassjoraddare.org
Övriga ansvarsposter: -

 

 

Ansvarsposter

Inkluderande även de som redan är nämnda under styrelse.

Styrelsen tillsätter ansvarsposterna och utskotten i början av varje verksamhetsår (oftast i januari/februari). Trots att ansvarsposterna är årsvis, är en vald ansvarasperson och har posten tills styrelsen väljer en annan eller väljer att avaktivera ansvarsposten. Ansvarsposterna senast tillsatta/uppdaterade: Styrelsemöte 2/2021 (18.02.2021).

Ansvarspost Namn
Utbildningsansvarig Mikael Bäckman
Ungdomsansvarig Mikael Bäckman
Medlemssekreterare / Medlemsansvarig Andreas Hindrén
Beredskapsansvarig Henning Swiboda
Dejoureringsansvarig Henning Swiboda
Stationsansvarig (Näseuddens Sjöräddningsstation) Mikael Nylund
Marknadsföringsansvarig Andreas Hindrén
Material- och Inventeringsansvarig Johan Bäckman och Jessica Silfver
Säkerhetsansvarig Malin Bollström
Första hjälpen-ansvarig Jessica Silfver
Båtsfogde för RB 322 Mikael Bäckman
Båtsfogde för RB Interpersona Rescue Mikael Bäckman
Webb- och e-postansvarig Andreas Hindrén
Informationsansvarig Tove Werner

 

 

Ordförande

ordforande(ät)ekenassjoraddare.org

E-post- och webbansvarige

webmaster(ät)ekenassjoraddare.org

Sponsorering

info(ät)ekenassjoraddare.org

 

 

Byt ut (ät) mot @ i alla e-post adresser.