FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Verksamheten

Bild: Andreas Hindrén

Föreningen grundades år 1965 men redan året innan så fanns planerna långt gångna. Den första tiden så kretsade verksamheten kring eftersökningsflottiljerna och den första egna båten erhöll föreningen 1978. Föreningen hette vid den här tiden Sjöräddningsföreningen i Västra Nyland r.f.

Bred verksamhet på ett brett verksamhetsområde

Ekenäs Sjöräddare ordnar informationstillfällen och deltar i mässor och motsvarande verksamhet i främst Raseborg. Föreningen samarbetar med myndigheter och övriga aktörer för att trygga sjöfarare och personer som vistas i närheten av vatten. Ett tätt samarbete med de närliggande sjöräddningsföreningarna är även mycket viktigt.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig till Pojo i norr (hela Pojoviken), Barösund i öster, Hangö i väster och Estland i söder. Vid behov rör sig våra sjöräddningsbåtar på ett ännu större område.

Bild: Andreas Hindrén

Ajax namnhistoria i Ekenäs Sjöräddare

Föreningens första båt fick namnet Ajax, namnet har båten fått från den sista klockbojen som fanns i Finska viken, bojen är nu ersatt med en grundfast fyr. Föreningens senaste båt som hette Ajax, var en Targa 33, som såldes år 2020. Den båten den 3:e i ordningen som hett Ajax och den erhölls år 1995. Läs mer om RB Ajax III

Kort historia

1965 - Föreningen grundas.

1995 - RB Ajax III kommer till Ekenäs.

2006 - Ungdomsavdelningen grundas och ungdomsverksamheten kör igång i januari.

2011 - RB Interpersona Rescue kommer till Ekenäs.

2014 - Föreningen undertecknar hyresavtal för Näseuddens blivande stationsområde, och projektet med restaturering och byggandet börjar.

2015 - Föreningen firar 15.8.2015, 50 år av verksamhet. Samtidigt invigs den nya stationen på Näseudden. Redan under våren har föreningen flyttat båda sina båar (RB Ajax III och RB Interpersona Rescue) från Södra viken i Ekenäs till Näseudden.

2017 - Finlands Sjöräddningssällskap fyller 120 år.

2020 - RB Ajax III såldes.

2021 - Föreningen mottar en ny PV3-klassens sjöräddningsbåt, RB 322, som får sitt namn 19.6.2021.