FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Ungdomsavdelningen

Bild: Andreas Hindrén

Hur och vem får komma med?

Alla ungdomari åldern 10-15 år kan söka med i verksamheten. Då man fyllt 10 år kan man ansöka om medlemskap.

Ekenäs sjöräddares ungdomsverksamhet övar vanligtvis torsdagar på Näseudden. Alla intresserade att komma med i verksamheten ombedes kontakta ungdomsansvariga. Det ända du behöver ta med dig är normal fysisk kondition och en smula simkunnighet.

Mer information om verksamheten kan fås genom att kontakta ungdomsansvariga. Kontaktuppgifter

Vad gör vi?

Lär oss knopar, träna sjövett och en mängd praktiska och teoretiska övningar som har med sjöräddningsverksamhet att göra. Ungdomsmedlemmarna övar i det stora hela samma saker som även besättningen övar.

Som 16-åring har du möjlighet att fungera som besättning i verksamheten då du även genomgår en grundkurs som innehåller i sin helhet samma saker som du har lärt dig under åren som ungdomsmedlem.

Som 18-åring har du möjlighet att ansöka om att bli medlem i föreningens alarmgrupp, som även kan alarmeras hemifrån på uppdrag.

Nationell sjöräddnings ungdomsverksamhet

På nationell nivå koordinerar Finlands Sjöräddningssällskaps ungdomsutbildare verksamheten. Årligen ordnas såväl läger/kurser, tävlingar och andra evenemang.

Vill du läsa mer kan du besöka:

Finlands Sjöräddningssällskaps ungdomsverksamhet

Finlands Sjöräddningssällskaps ungdomsverksamhets Facebook sidor

Finlands Sjöräddningssällskaps ungdomsverksamhet på Instagram