FSRS Ekenäs sjöräddare r.f.

Webmaster

Bild: Andreas Hindrén

Som webbansvarig för Ekenäs sjöräddare r.f.s webbsidor fungerar jag, Andreas Hindrén. Ni kan nå mig i ärenden angående webbsidan per e-post på adressen: webmaster(ät)ekenassjoraddare.org.

 

Tammisaaren meripelastajat r.y:n kotisivujen ylläpitäjänä toimii Andreas Hindrén. Kotisivuja koskevissa asioissa minut tavoittaa sähköpostitse: webmaster(ät)ekenassjoraddare.org.

 

You can contact me on issues regarding the webpage by e-mail: webmaster(ät)ekenassjoraddare.org. Andreas Hindrén, Ekenäs sjöräddare r.f., webmaster.